Ärrbildning - Minska / ta bort ärr med behandling

Ärrbildning - Minska & ta bort ärr i huden

Ett ärr uppstår då kroppen läker en hudskada som går djupare ner i huden än till det epitelet, vilket är hudens yttersta lager. Ett ärr består av kroppens nybildade bindväv och behöver lång tid för att mogna och anpassas till omgivningen. En ärrbildning är en relativt lång process som i allmänhet kräver minst 12 månader. Tidigare än så är det svårt att bedöma hur ärret kommer att se ut när hudens ärrbildning slutligen är färdig. Dessutom tar det i många fall ännu längre tid än så innan ärren helt bleknar.

Tre produkter för att reducera ärr:  Dermaroller 1.0mm  Bio-Oil Purcellin ✔ Ekologisk kallpressad arganolja

Ärr kan kännas plågsamma och missprydande för bäraren och kan i många fall också påverka självförtroendet hos personen i fråga. Oavsett vilken storlek eller vilken placering på kroppen ärret har kan man behandla ärret med hjälp av olika former av hudvård. Olika former av hudvårdsbehandlingar för att minska synbarheten av ärret kan bidra till att stärka självkänslan hos bäraren.

Vad är ett ärr och vad påverkar ärrbildning?

När kroppen får en skada i huden påbörjas en läkningsprocess. När såret läker bildas en ny hudvävnad från sårkanten. Beroende på hud djup och omfattande sårskadan är kommer ärret i framtiden bli mer eller mindre synligt. Den nya hudvävnaden kring ärret kommer dock inte att bete sig på samma sätt som den ursprungliga huden. Den nya huden är i regel mindre elastisk än tidigare och funktioner så som hår och svettkörtlar saknas. Det resulterar i att huden kring ärret blir synligt och kan skifta i färgton mot övrig hud.

Ju kraftigare och djupare skadan i huden är, desto längre tid kommer det att ta för skadan att läka. Det är också något som påverkar hur stort ärret kommer att bli och ju djupare ärr desto mer kommer ärret förmodligen att synas. När kroppen med hjälp av nyproducerade kollagenfibrer återbygger huden så förändras utseendet kring ärret.

Yngre hud får ofta mer synliga ärr

Hur en ärrbildning kommer att se ut påverkas dels av genetiska faktorer, men också av åldern på personen i fråga. Ung hud har nämligen en tendens att överproducera ny hud under läkningsprocessen vilket många gånger leder till mer synliga ärr medan en äldre hud läker långsammare. Ett ärr har en rödaktig ton under läkningsprocessen men bleknar med tiden mot en ljusare hudton.

Ta bort ärrbildning

Det finns ett flertal olika metoder för att reducera och få bort ärrbildning i huden. Exempelvis kan man med hjälp av laserbehandling minska ärr och andra blessyrer i huden genom att skapa små mikroskopiska skador i huden, vilket gör att kroppens läkningsprocess nybildar hud som inte är ärrig. Beroende på hur djupt ärret är samt hur kroppen reagerar på behandlingen blir resultatet av en laserbehandling också varierande. Hos vissa personer kan ärren fortfarande synas, om än i en mindre utsträckning. Andra kan faktiskt bli av med sina ärr helt och hållet genom en laserbehandling. Allt har dock ett pris. Den stora nackdelen med att behandla sina ärr med laser är just att det är väldigt dyrt.

Dermaroller & hudolja

En betydligt billigare metod för behandling av ärrvävnad på kroppen är att använda en dermaroller. En dermaroller har egentligen en funktion som är väldigt lik en laserbehandling. Även en dermaroller skapar mikroskador i huden för att kroppen på så sätt ska behandla skadan kring ärret. Beroende på hur djupt ärret är kan man med en dermaroller behandla området kring huden. Våra dermarollers har olika nålstorlekar för att kunna behandla allt ifrån mindre skrapsår till större ärr.

Dessutom kan vi rekommendera våra två specialframtagna hudoljor - Bio-oil för ärr samt Silkia för slapp hud. Deras unika ingredienser bidrar till att behandla ärr, bristningar och andra hudblessyrer. Produkterna kan med fördel användas ihop med en dermaroller för att på ett så effektivt sätt som möjligt minska ärrbildningar.